Το Talent Coaching for Youth αποτελεί μια πρωτοβουλία του HCA που στόχο της έχει την εθελοντικά στήριξη νέων φοιτητών που βρίσκονται αντιμέτωποι με  την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.

Kρίναμε ότι μια προσπάθεια που θα εστίαζε αμιγώς στους νέους, που αποτελούν τον πληθυσμό με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην χώρα, θα προσέφερε σημαντικό κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική εργασιακή πραγματικότητα σήμερα.

Η δράση Talent Coaching for Youth ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάρτιο του 2017.