Hellenic Coaching Association – Ποιοι είμαστε

Είμαστε o επαγγελματικός σύνδεσμος επαγγελματιών coaches στην Ελλάδα ο οποίος σήμερα αριθμεί περισσότερα από 80 μέλη. Ο σύνδεσμος αυτός ιδρύθηκε έχοντας ως κύρια αποστολή του να ενημερώσει την ελληνική αγορά για το τι είναι coaching και ποιά είναι η αξία του, καθώς είναι ένα νέο – άγνωστο σε πολλούς – αντικείμενο εργασίας, και να εξασφαλίσει ένα κοινό πλαίσιο αξιών και υψηλών επαγγελματικών προτύπων για την αναπτυσόμενη αυτή επαγγελματική κοινότητα.

 

Τι είναι το coaching:

Είναι μια διεργασία δημιουργική που επιδιώκει να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους ώστε να αναπτυχθούν και να φτάσουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορεί να επικεντρώνεται τόσο σε άτομα όσο και σε ομάδες και ασχολείται με θέματα επαγγελματικής και προσωπική εξέλιξης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης επαγγελματικών και προσωπικών προκλήσεων. Τετοια θέματα μπορούν να είναι:

 • ∆ιαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην ομάδα
 • Θέματα διαχείρισης χρόνου
 • Θέματα ανάπτυξης ικανοτήτων πειθούς και διαπραγμάτευσης
 • Βελτίωση στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
 • ∆ιαμόρφωση κουλτούρας απόδοσης στον οργανισμό
 • ∆ιαμόρφωση ενός αυθεντικού και αποτελεσματικού στυλ διοίκησης
 • ∆ιαχείριση της αλλαγής
 • Ανάπτυξη και κινητοποίηση υφισταμένων
 • Επιτυχημένη μετάβαση σε μεγαλύτερο ρόλο

Η επιλογή των θεμάτων/στόχων βελτίωσης καθώς και τρόπος προσέγγισης ορίζεται πάντα απο τον ενδιαφερόμενο με τον επαγγελματία coach να λειτουργεί ως εμπειρογνώμονα. Η σχέση μεταξύ του επαγγελματία coach και του συμμετέχοντα (coachee) είναι απόλυτα.

 

Γιατί προσφέρουμε αυτό το πρόγραμμα;

Σε μια ιστορική στιγμή κατά την οποία η ελληνική κοινωνία αναζητά ένα νέο σύστημα αξιών, κατευθυντήρια γραμμή της δράσης μας είναι η ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου και όταν αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αξίας του εθελοντισμού τότε η ατομική ολοκλήρωση συναντιέται με τη συλλογική ευημερία.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινωφελών οργανισμών γίνεται επιτακτικότερη ανάγκη την περίοδο που διανύουμε, καθώς ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσέλκυσης πόρων και εθελοντών, ανάγκες για νέα μοντέλα διαχείρισης και αριστοποίησης των πόρων τους ή και πρακτικές βελτίωσης της στρατηγικής τους διοίκησης και οργανωτικής δομής κλπ. Η εμπειρία μας δείχνει ότι το coaching μπορεί να συμβάλλει στη επίτευξη των στόχων οργανισμών και ατόμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμούμε η συμβολή μας να στηρίξει τους στόχους και την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών που παίζουν έναν τόσο σημαντικό κοινωνικό ρόλο.

 

Πού απευθυνόμαστε:

Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη που επιθυμούν την ανάδειξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους ή που θα έβρισκαν χρήσιμη την βοήθειά μας σε διαχείρηση αλλαγών και δύσκολων συνεργασιών. Τα μέλη της ομάδας του προγράμματος εθελοντικής προσφοράς executive coaching είναι έμπειροι επαγγελματίες, με εξειδικευμένες σπουδές στο αντικείμενο του coaching.

 

Τι περιλαμβάνει η δράση:

To Hellenic Coaching Association προσφέρει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα executive coaching pro bono για ένα έως δύο μέλη της διοίκησης του οργανισμού σε έναν απο τους τομείς:

 • Bελτίωση ατομικής απόδοσης
 • Ανάπτυξη ηγεσίας
 • Μετάβαση/προαγωγή σε υψηλότερη θέση
 • Βελτίωση προσωπικών δεξιοτήτων (π.χ. Επικοινωνία, διαπραγματευτική ικανότητες,
 • διαπροσωπικές σχέσεις)
 • ∆ιαχείριση θεμάτων στον χώρο εργασίας

 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 8 – 10 συναντήσεις μεταξύ του εθελοντή επαγγελματία coach και του κάθε διοικητικού στελέχους που θα συμμετέχει (coachee) κατόπιν επιλογής του φορέα.

 

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε:

Εαν η συγκεκριμένη δράση του HCA σας φαίνεται ενδιαφέρουσα και θεωρείτε ότι έχετε ανάλογα θέματα στον οργανισμό σας όπου θα μπορούσαν οι υπηρεσίες ενός εθελοντή coach να είναι χρήσιμες τότε το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, σε πρώτη φάση είναι να στείλετε ένα email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο president@hca.com.gr

Ένα μέλος της οργανωτικής επιτροπής της δρασης Solidarity Coaching 2018 θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ορισθεί μια κατ ́ιδίαν συνάντηση όπου θα συζητησουμε μαζί σας και θα καταγράψουμε τις ανάγκεες του οργανισμού σας. Σε αυτή την συνάντηση θα ζητήσουμε και την επιλογή του διοικητικού στελέχους που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ως coachee.

 

Μερικές χρήσιμες διευκρινήσεις

Η εθελοντική αυτή δράση, Solidarity Coaching 2018, αφορά αυστηρά σε υπηρεσίες coaching και όχι σε consulting ή άλλου είδους υποστηρικτικές παρεμβάσεις.

Σε περίπτωση που κάποιος οργανισμός θα ήθελε να επιμηκύνει τον αριθμό των συναντήσεων ή να παρέχει υπηρεσίες coaching σε παραπάνω από δύο διευθυντικά στελέχη, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί με την οργανωτική επιτροπή που θα εξετάσει αν κατ ́αρχάς υπάρχει διαθεσιμότητα εθελοντών coaches.