Συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους και αποστείλετέ την στο general-secretary@hca.com.gr