Για ποιο λόγο να γίνει κάποιος Εταιρικό Μέλος;

 

Η υποστήριξη του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching  από εταιρείες και οργανισμούς συμβάλλει σημαντικά στο έργο του Συνδέσμου, καθώς και στην ανάπτυξή του. Η συμμετοχή ως Εταιρικό Μέλος είναι ένας τρόπος οι οργανισμοί να πετύχουν δικούς τους στόχους και προκλήσεις με όχημα το coaching αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στις εξελίξεις που αφορούν στο coaching στην Ελληνική αγορά.

 

Η ενεργή αυτή συμβολή τους πραγματοποιείται μέσω της  μοναδικής ευκαιρίας των Εταιρικών Μελών να συμμετέχουν στο Advisory Board που κατέχει συμβουλευτικό ρόλο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching. Εκεί θα μοιραστούν τις ιδέες, τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις εμπειρίες τους σε θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες coaching / mentoring που απασχολούν τον εταιρικό κόσμο.

 

Παράλληλα, θα μπορούν να υποστηρίξουν το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του Συνδέσμου. Για παράδειγμα, το 2011, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching ξεκίνησε το  πρόγραμμα  ‘Solidarity Coaching’ με στόχο να υποστηρίξει κοινωφελείς οργανισμούς μέσω παροχής υπηρεσιών coaching, ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Έμπειροι εθελοντές coaches – μέλη του Συνδέσμου, προσφέρουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα executive coaching pro bono για μέλη της διοίκησης των φορέων αυτών, για  ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, έως 6 μήνες.

 

Με την στήριξη των Εταιρικών Μελών μας, ελπίζουμε να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό το  πρόγραμμα και σε άλλες κοινωνικές ομάδες και φορείς που μπορούν να ωφεληθούν.

 

 

Οφέλη Εταιρικών Μελών

 

A. Τοπικά Οφέλη – Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching

1. Απευθείας σύνδεση με το δίκτυο των coaches και οργανισμών που προσφέρουν υπηρεσίες coaching τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

2. Ευκαιρία συμμετοχής στο Advisory Board που κατέχει συμβουλευτικό ρόλο στο ΔΣ του HCA για θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες coaching / mentoring, που αφορούν τα Εταιρικά Μέλη.

3. Πρόσβαση στα Ποιοτικά Πρότυπα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, απαραίτητα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών coaching και / ή για την ανάπτυξη του coaching μέσα στην εταιρεία.

• Κώδικας Δεοντολογίας

• Πλαίσιο Επαγγελματικων Δεξιοτήτων Coaching / Mentoring και Εποπτείας (Coaching / Mentoring & Supervision Competency Framework)

• Professional chart

4. Δωρεάν συμμετοχή ή / και εκπτώσεις στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching, όπως Συναντήσεις Γνώσεις, Solidarity Coaching, Peer Coaching και Ομαδική Εποπτεία.

5. Δωρεάν αντίτυπο του οδηγού αγοράς για το coaching / mentoring (σε διαδικασία προετοιμασίας).

6. Δωρεάν αντίγραφο της Έρευνας Coaching για την Ελλάδα (σε διαδικασία σχεδιασμού νέας έρευνας).

7. Χρήση των λογοτύπων HCA / EMCC.

8. Ειδικός εκπρόσωπος του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching μόνο για θέματα που αφορούν τα Εταιρικά Μέλη.

 

Β. Διεθνή Οφέλη – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Coaching και Mentoring (EMCC)

 

1. Έκπτωση για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων coaching / mentoring, καθώς και για τους μεμονωμένους εσωτερικούς coaches. Δυνατότητα υποβολής αίτησης για διαπίστευση στην ελληνική γλώσσα (προγραμματισμός 2015).
2. Εκπτώσεις / ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα συνέδρια του EMCC, όπως:

  • Έκπτωση για το Ετήσιο Διεθνές Coaching / Mentoring Συνέδριο του EMCC.
  • Έκπτωση για το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Έρευνας του EMCC.
  • Δωρεάν πρόσβαση στο Συνέδριο E.Mentoring.

3. Προνομιακή πρόσβαση σε όλα τα συνέδρια του EMCC ως παρουσιαστές.

4. Ευκαιρία συμμετοχής στις διεθνείς δραστηριότητες του EMCC, όπως στις ομάδες εργασίας Έρευνας, Μάρκετιγκ και Προτύπων & Ρυθμιστικών Θεμάτων.
5. Δωρεάν πρόσβαση σε πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με το coaching και mentoring.
6. Δωρεάν πρόσβαση στο International Journal of Mentoring & Coaching.

 

Κριτήρια συμμετοχής Εταιρικών Μελών

 

  • Ο οργανισμός/εταιρεία έχει νομική οντότητα και παρουσία στην Ελλάδα.
  • Ο οργανισμός/εταιρεία δεν είναι πάροχος κανενός είδους υπηρεσιών coaching / mentoring, εκπαίδευσης ενηλίκων/στελεχών ή consulting.
  • Ο οργανισμός/εταιρεία δεν αποτελεί μέρος του δημόσιου τομέα. 
  • Ο οργανισμός/εταιρεία δεν είναι ακαδημαϊκό ίδρυμα (δημόσιο ή ιδιωτικό).

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας ως Εταιρικό Μέλος, μπορείτε να απευθυνθείτε:

Παναγιώτης Κεσσόγλου – Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching (HCA/EMCC Greece)

Email: general-secretary@hca.com.gr

ή/και να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο που περιλαμβάνει και φόρμα εγγραφής

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!