Το Medical Coaching είναι ένα μοναδικό μοντέλο coaching το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη ψυχικής και συναισθηματικής αντοχής και ευελιξίας, κατά την διάρκεια μιας ιατρικής κρίσης. Η μεθοδολογία που ακολουθείται, επιτρέπει στους πελάτες, μέσω της...