Το Hellenic Coaching Association ενσωματώθηκε στο European Coaching and Mentoring Council (EMCC) τον Ιούνιο του 2010 και αποτελεί πλέον το EMCC Ελλάδος.

Το EMCC φέρνει μαζί τους φορείς και τα άτομα που ενδιαφέρονται για το coaching και το mentoring και έχει πάνω από 5,000 μέλη σε 21 χώρες, ενώ κάθε χρόνο περισσότερες χώρες συνδέονται επισήμως με αυτόν.

Με την ενσωμάτωση του στο EMCC, το HCA ενώθηκε με την πανευρωπαϊκή κοινότητα που έχει σας στόχο την ανάπτυξη του coaching ως επάγγελμα. Μαζί δημιουργούμε μια Ευρωπαϊκή ταυτότητα για το coaching, πάνω σε μία ισχυρή επιστημονική βάση και με γνώμονα τα υψηλά πρότυπα πρακτικής.

Το HCA έχει μία θέση στο Συμβούλιο, το διοικητικό όργανο του EMCC. Παράλληλα μέλη του HCA εργάζονται με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους για την ανάπτυξη του coaching διεθνώς , μέσω της εθελοντικής τους συνεισφοράς στους ακόλουθους ρόλους:

 • Στο Διοικητικό Συμβούλιο του EMCC
 • Στην Oμάδα Eργασίας για την ατομική διαπίστευση- European Individual Accreditation (EIA)
 • Στην Oμάδα Eργασίας για την ατομική διαπίστευση εποπτών στο coaching- European Supervision Individual Accreditation (ESIA)
 • Στην Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη του μοντέλου δεξιοτήτων coaching & mentoring -Competence Framework Workgroup
 • Στην Ομάδα οργάνωσης του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου του  EMCC
 • Στην Ομάδα Εργασίας Branding Workgroup

Αν ενδιαφέρεστε να συνεισφέρετε εθελοντικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του coaching σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορείτε να διερευνήσετε σε ποιες περιοχές υπάρχουν ανοιχτές θέσεις πατώντας εδώ.

 

Το όραμα και οι σκοποί του EMCC

Το όραμα του EMCC είναι να αποτελεί το σημείο αναφοράς για το coaching και το mentoring.

O σκοπός του EMCC είναι η προώθηση της καλής πρακτικής και της προσδοκίας της καλής πρακτική στο mentoring και το coaching σε όλη την Ευρώπη.

To EMCC αποτελείται από τα EMCC  των χωρών μελών του και από ατομικά μέλη στις χώρες όπου δεν υπάρχει ακόμα τοπικό EMCC. To Συμβούλιο έχει την ευθύνη της στρατηγικής και της γενικότερης πορείας του οργανισμού.  Αποτελείται από εκπροσώπους από τις ακόλουθες χώρες Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία , Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία  και Φιλανδία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το EMCC μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.emccouncil.org/ και για τα συνέδρια που διοργανώνει την ιστοσελίδα http://www.emccconference.org/.

Το 20ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Mentoring &  Coaching θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 21-23 Νοεμβρίου 2013. Για πληροφορίες: http://greece2013.emccconference.org/

 

Οι αρχές του EMCC

 • To EMCC είναι ένας οργανισμός ανοιχτός σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την προώθηση της ποιότητας και την ανάπτυξη του coaching και mentoring.
 • Το EMCC είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός.
 • Το EMCC είναι ανεξάρτητος, αμερόληπτος και μη-κερδοσκοπικός οργανισμός.
 • Το EMCC έχει σαν στόχο να φέρει μαζί όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων: Παρόχων υπηρεσιών coaching και mentoring (συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και εποπτείας), ερευνητές στο coaching και mentoring, καθώς και αγοραστές υπηρεσιών coaching και mentoring.
 • Το EMCC προωθεί την υιοθέτηση προτύπων ποιότητας. 

 

Το Στρατηγικό Πλάνο του EMCC

Το στρατηγικό πλάνο του EMCC για το 2012-2017 αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2011.

Μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ, καθώς και να διαβάσετε συνεντεύξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ειδική έκδοση του newsletter.