Λίγα λόγια για την Δράση

Το Talent Coaching for Youth, αποτελεί μια πρωτοβουλία του HCA που στόχο της έχει την εθελοντικά στήριξη νέων φοιτητών που βρίσκονται αντιμέτωποι με  την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.

Kρίναμε ότι μια προσπάθεια που θα εστίαζε αμιγώς στους νέους, που αποτελούν τον πληθυσμό με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην χώρα, θα προσέφερε σημαντικό κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική εργασιακή πραγματικότητα σήμερα.

Η δράση Talent Coaching for Youth ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάρτιο του 2017.

Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2017 με την συνεργασία μας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου προσφέρθηκε coaching σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Από πλευράς HCA εργάστηκαν για αυτό το έργο 14 coaches και προσφέρθηκαν 150 ώρες bro bono coaching.

Tα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικά από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και τους φοιτητές, ενώ η ανατροφοδότηση των  εθελοντών coaches που συμμετείχαν μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στη διαχείριση της πρωτοβουλίας αυτής.

Στόχος μας για το 2018 είναι η άμεση συνεργασία μας με τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Αθήνα και η εστίαση μας σε τελειόφοιτους φοιτητές, με βάση κριτήρια επιλογής που θα συναποφασίσουμε με τον εκπαιδευτικό φορέα.

Στην προσπάθεια μας αυτή η συμμετοχή σας είναι εξαιρετικά πολύτιμη! Από την πλευρά μας μπορούμε να σας εγγυηθούμε ενθουσιασμό, συνεργασία, νέες γνώσεις, ικανοποίηση από την προσφορά σας σε νέα παιδιά καθώς και νέες προσλαμβάνουσες!  Σας περιμένουμε με χαρά!

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Συμμετέχουν μόνο οικονομικά ενήμερα μέλη του HCA
 • Απαιτείται εκπαίδευση στο coaching από αναγνωρισμένο φορέα
 • Απαιτείται ελάχιστος αριθμός ωρών εμπειρίας coaching (coaching log): 80 ώρες

 

Ρόλος της Project Management Team (PMT)

 • Για την εύρυθμη λειτουργία του Talent Coaching for Youth, έχει δημιουργηθεί μια ομάδα διαχείρισης του έργου (PMT – Project Management Team) η οποία αποτελείται από 3 μέλη του HCA και έχει τη συνολική ευθύνη της διαχείρισης του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση προβλημάτων με τα χρονοδιαγράμματα ή με τη γενικότερη ροή, οι εθελοντές coaches μπορούν να απευθύνονται στα μέλη της ομάδας διαχείρισης του έργου (PMT).

 

Διαδικασία Επιλογής Εθελοντών

 • Η διαδικασία επιλογής των εθελοντών coaches που συμμετέχουν στο Talent Coaching for Youth Project, πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 coaches/ μέλη του Συνδέσμου.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής.
 • Οι αιτήσεις συμμετοχής που καλύπτουν με επιτυχία τις προϋποθέσεις, προχωρούν στο επόμενο στάδιο, όπου πραγματοποιείται το ταίρισμα coach-coachee.

 

Όροι Συμμετοχής και Ωφέλη για τον Coach

 • Δέσμευση για τον χρόνο που έχει ορίσει ο ίδιος ο coach ότι θα παρέχει στην δράση (το ελάχιστο ανά coachee 8 ώρες coaching) και καταγραφή των ωρών σε coaching log.
 • Τήρηση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος της δράσης.
 • Δέσμευση συμμετοχής σε δύο προγραμματισμένα supervision sessions κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνεται και η ανάλογη ενημέρωση για την πορεία της δράσης για κάθε συμμετέχοντα coach.

 

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε – Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί:

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για την ένταξή σας στο πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: youthcoaching@hca.com.gr

 

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε – Εθελοντές Coaches:

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Παρακαλούμε  συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: youthcoaching@hca.com.gr

 

Υπεύθυνοι της διοργάνωσης της δράσης Talent Coaching for Youth:

Νίκη (Anandi) Κουλούρη, Αμάντα Μαλούχου και Βάσια Μανίκα.