Λίγα λόγια για την Δράση

Το Talent Coaching for Youth, αποτελεί μια πρωτοβουλία του HCA που στόχο της έχει την εθελοντικά στήριξη νέων φοιτητών που βρίσκονται αντιμέτωποι με  την εισαγωγή τους στην

Η δράση Talent Coaching for Youth ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάρτιο του 2017 και ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2017 με την συνεργασία μας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου προσφέρθηκε coaching σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Λίγα χρόνια για τη δράση

Η δράση Talent Coaching for Youth 2021ξεκίνησε να υλοποιείται το 2017 και υλοποιήθηκαν δύο κύκλοι, το 2017 και το 2018-19.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι να στηρίξει τον φοιτητή:

 • στην ανάπτυξη αυτογνωσίας
 • στην διερεύνηση εναλλακτικών σταδιοδρομίας
 • στο σχεδιασμό ενός πλάνου που θα υποστηρίξει την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα το πρόγραμμα εστιάζει στο να ενισχύσει τον φοιτητή:

 • σε επίπεδο αυτο-εικόνας
 • στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων στοχοθέτησης
 • στην διαδικασία επιλογής και απόφασης
 • στην τοποθέτηση του στην αγορά εργασίας
 • στην παρουσίαση του επαγγελματικού του/της προφίλ.

Και τις δύο χρονιές, έγινε συνάντηση ενημέρωσης περί career / talent coaching, για τη διαχείριση επαγγελματικής καριέρας και τις τάσεις της αγοράς σχετικά με την εργασία σε διεθνές και τοπικό επίπεδο από την Αμάντα Μαλούχου.

Επιπλέον το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με συναντήσεις supervision όπου πραγματοποίησε ο πρόεδρος του HCA, Gilles Gambade, καθώς οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.

Η παρακολούθηση της ομάδας supervision ήταν υποχρεωτική για τους εθελοντές.

Ειδικότερα για τη δράση το 2017:

Το 2017 συνεργαστήκαμε με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (με έδρα τη Θεσσαλονίκη). Υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο 2017 έως τον Ιούλιο του 2017.

Έλαβαν μέρος στη δράση συνολικά 14 επαγγελματίες coaches, μέλη του HCA και προσέφεραν εθελοντικά 8 έως 10 coaching συναντήσεις σε 20 φοιτητές.

Ειδικότερα για τη δράση το 2018 – 2019:

Το 2018 συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Υλοποιήθηκε από τον Δεκέμβρη του 2018 έως τον Μάιο του 2019.

Έλαβαν μέρος στη δράση 17 επαγγελματίες coaches, μέλη του HCA και προσέφεραν εθελοντικά 8 έως 10 συνεδρίες σε 18 φοιτητές.

Είναι πολύ σημαντικό για τους Coaches που βρίσκονται σε διαδικασία διαπίστευσης ότι χορηγείται βεβαίωση για τις ώρες που καταγράφονται και υπολογίζονται για τη διαδικασία διαπίστευσης (Accreditation).

 Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Συμμετέχουν μόνο οικονομικά ενήμερα μέλη του HCA
 • Απαιτείται εκπαίδευση στο coaching από αναγνωρισμένο φορέα
 • Απαιτείται ελάχιστος αριθμός ωρών εμπειρίας coaching (coaching log): 80 ώρες

Ρόλος της Project Management Team (PMT)

 • Για την εύρυθμη λειτουργία του Talent Coaching for Youth, έχει δημιουργηθεί μια ομάδα διαχείρισης του έργου (PMT – Project Management Team) η οποία αποτελείται από 3 μέλη του HCA και έχει τη συνολική ευθύνη της διαχείρισης του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση προβλημάτων με τα χρονοδιαγράμματα ή με τη γενικότερη ροή, οι εθελοντές coaches μπορούν να απευθύνονται στα μέλη της ομάδας διαχείρισης του έργου (PMT).

 Διαδικασία Επιλογής Εθελοντών

 • Η διαδικασία επιλογής των εθελοντών coaches που συμμετέχουν στο Talent Coaching for Youth Project, πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 coaches/ μέλη του Συνδέσμου.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής.
 • Οι αιτήσεις συμμετοχής που καλύπτουν με επιτυχία τις προϋποθέσεις, προχωρούν στο επόμενο στάδιο, όπου πραγματοποιείται το ταίριασμα coach-coachee.

Όροι Συμμετοχής και Οφέλη για τον Coach

 • Δέσμευση για τον χρόνο που έχει ορίσει ο ίδιος ο coach ότι θα παρέχει στην δράση (το ελάχιστο ανά coachee 8 ώρες coaching) και καταγραφή των ωρών σε coaching log.
 • Τήρηση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος της δράσης.
 • Δέσμευση συμμετοχής σε δύο προγραμματισμένα supervision sessions κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνεται και η ανάλογη ενημέρωση για την πορεία της δράσης για κάθε συμμετέχοντα coach.

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε – Εθελοντές Coaches:

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Παρακαλούμε  συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: youthcoaching@hca.com.gr

Υπεύθυνες της διοργάνωσης της δράσης Talent Coaching for Youth 2021:

Βάσια Μανίκα,  Νίκη (Anandi) Κουλούρη, Θάλεια Κωστοπούλου, Μιρέλα Αναγνώστη