Ο Αντιπρόεδρος για τα Standards του HCA, Gilles Gambade, προλόγησε την εκδήλωση που διοργάνωσε το ICF Greek Chapter, με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων ίδρυσης του ICF. Η εκδήλωσε πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στο Ιωνικό Κέντρο στην Πλάκα και είχε ως θέμα το "Τι κοινό έχουν ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και ο Πυθαγόρας με το coaching;" Ο κ. Gambade μίλησε για τη σημασία του αναλογισμού (reflective practice) για το coaching.