Στις 19 Ιανουαρίου εξελέγη το νέο Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching / HCA:

 

Πρόεδρος: Gilles Gambade
Αντιπρόερδρος Marketing & Communications: Κωνσταντίνος Πουλοπάτης
Αντιπρόεδρος Standards: Μυρτώ Ραφτοπούλου
Γενικός Γραμματέας: Ισίδωρος Παπαμιχάλης
Ταμίας: Χάρης Πιπίνης
Αναπληρωματικά μέλη: Christiane Pohl και Αριάδνη Λαδά