Λίγα λόγια για την Δράση

Η δράση Solidarity Coaching ξεκίνησε να υλοποιείται τον Σεπτέμβριο του 2011 και μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 8 κύκλοι του προγράμματος (2012-2019). Μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια και στα πλαίσια αυτού του έργου, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching (HCA) έχει συνεργαστεί, με 81 οργανισμούς μη κερδοσκοπικού – μη κυβερνητικού χαρακτήρα (όπως η Greenpeace, Praksis, Actionaid, WWF, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Αρκτούρος, ΚΕΘΕΑ, ΕΚΕΨΥ,Δεσμός και πολλές άλλες σε όλη την Ελληνική επικράτεια) των οποίων 176 στελέχη συμμετείχαν στο πρόγραμμα coaching. Απο πλευράς HCA, εργάστηκαν περισσότεροι από 50 εθελοντές coaches και προσφέρθηκαν πάνω από 1500 ώρες pro bono coaching.

Το Solidarity Coaching έχει ήδη βραβευθεί 2 φορές: τον Οκτώβριο του 2014 έλαβε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Ηγεσία & Αριστεία στο Ανθρώπινο Δυναμικό» στα πλαίσια των HR Excellence Awards που διοργανώνονται απο την Ε.Ε.Δ.Ε & το Ε.Ι.Μ.Α.Δ & τον Νοέμβριο του 2015 έλαβε το Ευρωπαικό Βραβείο Solidarity Coaching (EMCC Solidarity Coaching Award) απο το European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Κατευθυντήρια γραμμή της εθελοντικής μας δράσης μας παραμένει η ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου. Η εμπειρία μας έχει επανειλλημένα δείξει ότι το coaching μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων οργανισμών και ατόμων. Την σημερινή εποχή η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινωφελών οργανισμών γίνεται επιτακτικότερη, καθώς οι οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσέλκυσης πόρων και εθελοντών. Πιστεύουμε ότι η βελτίωση αυτή ξεκινά από την ανάπτυξη των στελεχών αυτών των φορέων προσθέτοντας φυσικά και την ανάγκη για νέα μοντέλα διαχείρισης και αριστοποίησης των πόρων τους ή για πρακτικές βελτίωσης της στρατηγικής τους διοίκησης και οργανωτικής δομής.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμούμε η συμβολή μας να συνεχίζει να στηρίζει και να ενισχύει τους στόχους και την εύρυθμη λειτουργία οργανισμών που παίζουν έναν τόσο σημαντικό κοινωνικό ρόλο.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Συμμετέχουν μόνο οικονομικά ενήμερα μέλη του HCA
 • Απαιτείται εκπαίδευση στο coaching από αναγνωρισμένο φορέα
 • Απαιτείται ελάχιστος αριθμός ωρών εμπειρίας coaching (coaching log): 80 ώρες

 

Ρόλος του Project Management Office (PMO)

 • Για την εύρυθμη λειτουργία του Solidarity Coaching, έχει δημιουργηθεί ένα PMO, το οποίο αποτελείται από 4 μέλη του HCA και έχει τη συνολική ευθύνη της ροής & διαχείρισης του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση προβλημάτων με τα χρονοδιαγράμματα ή με τη γενικότερη ροή, οι εθελοντές coaches μπορούν να απευθύνονται στο μέλος του PMO, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό του φορέα με τον οποίο συνεργάζονται.

 

Διαδικασία Επιλογής

 • Η διαδικασία επιλογής των εθελοντών coaches που συμμετέχουν στο Solidarity Coaching project, πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 coaches/ μέλη του Συνδέσμου.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής.
 • Όσες αιτήσεις καλύπτουν με επιτυχία τις προϋποθέσεις, προχωρούν στο επόμενο στάδιο της συνάντησης με τους διαχειριστές του προγράμματος (PMO) και του matching με coachee.

 

Υποχρεώσεις και Ωφέλη του Solidarity Coach

 • Δέσμευση για τον χρόνο που έχει ορίσει ο ίδιος ο coach ότι θα παρέχει στην δράση (min 1 coachee – 6-8 ώρες coaching καθώς και παρουσία του στις 2 τριμερείς συναντήσεις) και καταγραφή των ωρών σε coaching log.
 • Τήρηση του χρονοδιαγράμματος της δράσης στα πλαίσια των κύκλων φιλοξενίας και των βημάτων υλοποίησης όπως αυτά θα συμφωνηθούν με το PMO
 • Χρησιμοποίηση των προσωπικών εργαλείων και μοντέλου coaching για την πραγματοποίηση των συναντήσεων.
 • Ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα του συντονιστή του προγράμματος που θα ορισθεί από το PMO (Project Management Office) σχετικά με την πορεία της δράσης στον φορέα με τον οποίο συνεργάζεται.
 • Δέσμευση συμμετοχής στα προγραμματισμένα supervision sessions.
 • Υπογραφή συμφωνητικού με το HCΑ στο οποίο διευκρινίζεται το πλαίσιο συνεργασίας του Solidarity Coach καθώς και η έγγραφη δέσμευσή του να τηρεί τα ανωτέρω.
 • Μετά το τέλος του προγράμματος
  • ο coach θα συμπληρώνει φόρμα αξιολόγησης του προγράμματος και θα την παραδίδει στο PMO
  • το HCA  θα παρέχει βεβαίωση των ωρών coaching που εχει προσφέρει ο εθελοντής coach (βασισμενες στο coahing log) οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιστοποίηση ή ανανέωση της άδειας του coach

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε – Εθελοντές Coaches:

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Παρακαλούμε  συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: vp-standards@hca.com.gr

 

Υπεύθυνοι της διοργάνωσης της δράσης Solidarity Coaching:

Όλγα Ματσούκη μέλος HCA/EMCC Greece, Μυρτώ Ραφτοπούλου VP Standards HCA/EMCC Greece και Μαρία Μπικέ VP Marketing Communications HCA/EMCC Greece.

Παρακολουθήστε τη συζήτηση για το Solidarity Coaching του HCA, στην ΕΡΤ3 – Studio 3, στις 17 Μαΐου 2016